فکرم

بخندیم اما سرمایه ی خنده ی ما گریه ی دیگران نباشد

عناوین مطالب وبلاگ "فکرم"

» ۱۳۸٩/٢/٢۱ :: نو
» ۱۳۸٩/٢/٥ :: آغاز